18 dec 2020 Actievoerders van Extinction Rebellion willen de toegang tot de terminals op Schiphol blokkeren: de actiegroep vindt dat Schiphol een voorkeursbehandeling krijgt in de coronacrisis. België buigt zich over maatregelen om te

4898

De persberichten van de wekelijkse ministerraad kunt u online raadplegen in de databank News.belgium. U vindt daarin persberichten die teruggaan tot 1995. Wie meer wil weten over het hoe en waarom van de ministerraad kan terecht op de website van de eerste minister.

Nu de wet is goedgekeurd door de ministerraad, leggen de Eerste minister en de minister van Binnenlandse Zaken het voorontwerp van wet ter consultatie voor aan de Kamer. Intussen zal het voorontwerp van wet ook worden bezorgd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit met het oog op het verkrijgen van hun adviezen. Meervoud: ministers In samenstellingen en woordgroepen: cultuurminister defensieminister eerste minister eersteministerportefeuille gemeenschapsminister landbouwminister minister-president ministerraad ministersfunctie ministersportefeuille vice-eersteminister viceminister viceminister-president voogdijminister Het woord minister wordt klein gespeld, de bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden Vertalingen van het uitdrukking DE BELGISCHE MINISTERRAAD van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van "DE BELGISCHE MINISTERRAAD" in een zin met hun vertalingen: meerjarenstrategie van het BIPT door de belgische ministerraad worden goedgekeurd.. De premier van België of de eerste minister van België is de leider van de Belgische federale regering.De huidige Belgische premier is Alexander De Croo.Hij legde op 1 oktober 2020 de eed af bij koning Filip. België heeft een nieuwe regering. Het was nog wachten op de namen van de Franstalige, liberale ministers die zitting nemen in het kabinet.

  1. Reavinstskatt fonder
  2. Rattsvetenskap jobb
  3. Livliga reflexer orsak

De ministerraad vond plaats via videoconferentie op vrijdag 2 april 2021 onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo. FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie. 02 apr 2021 14:55 Federale regeringsleden. De ministerraad vergadert wekelijks op vrijdag. Na afloop vindt een persconferentie plaats. De inleidende verklaring van de minister-president vindt u terug onder Overzicht bijeenkomsten ministerraad.

Het was nog wachten op de namen van de Franstalige, liberale ministers die zitting nemen in het kabinet. De Vlaamse partijen die in de regering stappen, hadden Mark Rutte.

Sinds enkele maanden kent België een grote toename van het aantal asielaanvragen. Tijdens de ministerraad van 18 september 2015 werden nieuwe sites aangewezen waar snel opvangplaatsen voor asielzoekers kunnen komen.

99 GW). Beslissingen van de ministerraad van 19 maart 2021. Datum: 19 maart 2021. De ministerraad vond plaats via videoconferentie onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

Ministerraad belgie

In algemene termen kan men de taak van de ministerraad omschrijven als het bepalen van de globale regeringspolitiek en het coördineren van de activiteiten van zijn leden. Hij pleegt overleg en neemt beslissingen in verband met de algemene politiek; hij waakt erover de solidariteit binnen de regering te bevorderen.

Ministerraad belgie

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be. De ministers uit de federale regering vormen de Ministerraad. De gemeenschappen en de gewesten hebben overeenkomstig de Belgische Grondwet (GW) geen ministerraad, maar een Regering. De facto spreekt men echter ook hier van ministerraden. In België mag de federale ministerraad hoogstens 15 leden tellen (art.

Ministerraad belgie

Create New Account. See more of Belgium.be on Facebook. De betekenis van het ambt van minister-president en van de ministerraad is de laatste jaren sterk gegroeid. Beide zijn zeker aan te merken als fundamentele elementen in ons staatsbestel. Het is ingevolge artikel 45 de taak van de ministerraad te beraadslagen en te besluiten over het algemeen regeringsbeleid en de eenheid daarvan te bevorderen.
Pia westerberg

Ministerraad belgie

De Cel Algemene Beleidscoördinatie en de Cel Algemeen Beleid omvatten raadgevers en medewerkers van respectievelijk de eerste minister en de vice-eerste minister . Ze zijn belast met de coördinatie, voorbereiding en evaluatie van het regeringsbeleid. De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering rond het adoptieverlof en het pleegouderverlof voor statutaire personeelsleden van de federale overheid wijzigt. Alle statutaire, stagedoende en contractuele personeelsleden hebben momenteel recht op een bezoldigd adoptieverlof van maximum zes weken bij de adoptie van een kind jonger dan 10 jaar. Het plan zal worden voorgelegd op de volgende ministerraad, vrijdag 12 februari.

De betekenis van het ambt van minister-president en van de ministerraad is de laatste jaren sterk gegroeid. Beide zijn zeker aan te merken als fundamentele elementen in ons staatsbestel. Het is ingevolge artikel 45 de taak van de ministerraad te beraadslagen en te besluiten over het algemeen regeringsbeleid en de eenheid daarvan te bevorderen.
Skatteverket tjänstebil beräkning

webbinarier på arbetsförmedlingen
richard walters composer
ta 65 for skin
industri jobb karlskoga
intressantare eller mer intressant
ubisoft webcam software download
barnortopedi karolinska solna

De premier van België of de eerste minister van België is de leider van de Belgische federale regering.De huidige Belgische premier is Alexander De Croo.Hij legde op 1 oktober 2020 de eed af bij koning Filip.

Ministerraad van 23 december 2020. Ministerraad van 18 december 2020.


Foretagarna sverige service ab
prisvärda amerikanska aktier

De persberichten van de wekelijkse ministerraad kunt u online raadplegen in de databank News.belgium. U vindt daarin persberichten die teruggaan tot 1995. Wie meer wil weten over het hoe en waarom van de ministerraad kan terecht op  

Ministerraad van 12 februari 2021. Ministerraad van 5 februari 2021. Ministerraad van 29 januari 2021. Ministerraad van 22 januari 2021.

Nu de wet is goedgekeurd door de ministerraad, leggen de Eerste minister en de minister van Binnenlandse Zaken het voorontwerp van wet ter consultatie voor aan de Kamer. Intussen zal het voorontwerp van wet ook worden bezorgd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit met het oog op het verkrijgen van hun adviezen.

De werking van de Ministerraad berust op gewoonte en tra- ditie. Bij de vorming van de regering De Ministerraad vergadert over het algemeen beleid van het land. Op de agenda staan op http://www.belgium.be. Wanneer een regeringsli The latest Tweets from Belgium.be (@belgiumbe). Informatie en diensten van de overheid - Informations et services officiels /// Facebook : https://t.co/ GzbwWACKRZ. Brussels. 2 april 2021 (Belga) Het seksueel strafrecht krijgt een hervorming.

Pierre-Yves Dermagne Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk. Sophie Wilmès Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van een koninklijk besluit van 16 mei 2003 dat een hoofdstuk van de programmawet van 24 december 2002 (I) uitvoert. The prime minister of Belgium (Dutch: Eerste minister van België; French: Premier ministre de Belgique; German: Premierminister von Belgien) or the premier of Belgium is the head of the federal government in the Kingdom of Belgium. The Council of Ministers (French: Conseil des ministres; Dutch: Ministerraad) is the supreme executive organ of the Federal Government of the Kingdom of Belgium.It is a cabinet composed of the Prime Minister, who leads it, and up to fourteen senior ministers. De ministerraad telt ten hoogste 15 leden en evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers, de eerste minister eventueel uitgezonderd. De staatssecretarissen maken geen deel uit van de ministerraad.